Amazing Thailand

Turismo de Tailandia_Sadokkoktom Stone Castle or Prasat Sadokkokthom, Sa Kaeo