Amazing Thailand

Ayutthaya

DSCF0721

DSCF0722

DSCF0725

DSCF0726

DSCF0727

Wat Chai Wattanaram (1)

Wat Chai Wattanaram

Wat Mahathat (1)

Wat Mahathat

Wat Phra Ram (1)

Wat Phra Ram

Wat Phra Si Sanphet (1)

Wat Phra Si Sanphet

DSCF0716

DSCF0714

DSCF0712

DSCF0708

DSCF0702

DSCF0680

DSCF0677

DSCF0678

DSCF0668

DSCF0649

DSCF0652

DSCF0663

DSCF0627

DSCF0656

DSCF0633

DSCF0638

DSCF0662

DSCF0644

DSCF0640

DSCF0643

DSCF0715

DSCF0710

DSCF0718

DSCF0705

DSCF0717

DSCF0701

DSCF0676

DSCF0675

DSCF0651

DSCF0648

DSCF0670

DSCF0637

DSCF0665

DSCF0636

DSCF0635

DSCF0634